Liên Hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Q.11, Tp HCM

Nguyen The Hung: 0908 214 450

Fax: 08. 3965 1582

Email: theflemington@paujar.com.vn

Website: www.flemington.com.vn